Financiële informatie

We zetten uw donaties goed in.

Definitie van geschenken in natura (GIK):

GFTW ontvangt vaak geschenken van medische benodigdheden, voedsel, kleding, persoonlijke verzorging en andere benodigdheden van donoren. Deze donaties worden 'geschenken in natura' genoemd. Deze producten worden in het grootboek geregistreerd als gedoneerd product (niet-contante bijdragen).

Algemeen beleid:

Het is het beleid van GFTW om schenkingen in natura te waarderen op basis van criteria zoals datering, steriliteit en conditie. We accepteren geen externe waardering tenzij dit kan worden geverifieerd door ons interne proces; daarom kan de waarde bij het ontvangen van documenten verschillen van wat is geboekt in de GFTW-inventaris.

GFTW-waarderingsproces:

Geschonken items worden op meerdere manieren onderzocht om een ​​spreiding van waarden te verkrijgen; er zijn minimaal drie verschillende prijzen vereist. Deze waarden worden vervolgens gemiddeld om een eerste waarde. Het is geen GFTW-praktijk om "in landwaarden" te gebruiken; het gebruik van deze waarde valt onder uitzonderingen (zie hieronder).

Het beginwaarde wordt vervolgens, indien van toepassing, verminderd door datering, steriliteit en conditie om tot de uiteindelijke waarde te komen.

Standaardisatie:

Terugkerende gedoneerde items worden geboekt tegen vastgestelde en goedgekeurde waarden en overgedragen naar soortgelijke donaties.

review:

Waarden worden periodiek herzien om er zeker van te zijn dat de waardes gebaseerd zijn op actuele informatie; belangrijke wijzigingen worden goedgekeurd door de commissie.

Uitzonderingen:

Eventuele uitzonderingen op dit proces worden beoordeeld en goedgekeurd door een panel van drie personen, waaronder de vice-president, de controleur en de magazijnbeheerder.

Indien het panel niet tot een consensus kan komen over een waarderingsvraagstuk, is een oordeel van een onafhankelijke accountant verkregen.

Donor Privacybeleid:

GFTW en alle bijbehorende plannen, processen, informatie en contracten moeten op een persoonlijke, vertrouwelijke manier worden behandeld. Dit programma en alle ideeën en aspecten die erop betrekking hebben, zijn het exclusieve eigendom van Gleaning Voor The World, Inc. De informatie wordt niet gedeeld, verkocht of verhandeld in principe of inhoud. Alle rapporten, memoranda, aantekeningen of andere documenten blijven onderdeel van de vertrouwelijke administratie van het bedrijf.

formulieren:

GFTW 501 (c) (3) Certificering (PDF | 2.7 Mb)

GFTW 2017 federaal formulier 990 (PDF | 1.1 Mb)

Contact

7539 Stage Rd
Concord, VA, 24538

+434 (993) 3600

Zend ons een bericht

12 + 4 =

Gleaning For The World, Inc. is geregistreerd bij de Internal Revenue Service als een 501 (c) (3) non-profitorganisatie. Alle giften zijn onder deze status fiscaal aftrekbaar.