Financiële informatie

 

We zetten uw donaties goed in.

Definitie van geschenken in natura (GIK):

GFTW ontvangt vaak geschenken van medische benodigdheden, voedsel, kleding, persoonlijke verzorging en andere benodigdheden van donoren. Deze donaties worden 'geschenken in natura' genoemd. Deze producten worden in het grootboek geregistreerd als gedoneerd product (niet-contante bijdragen).

Algemeen beleid:

Het is het beleid van GFTW om schenkingen in natura te waarderen op basis van criteria zoals daten, onvruchtbaarheid en conditie. We accepteren geen externe taxatie, tenzij deze kan worden geverifieerd door ons interne proces; daarom kan de waarde bij het ontvangen van documenten anders zijn dan wat wordt geboekt in de GFTW-inventaris.

GFTW-waarderingsproces:

Gedoneerde items worden via meerdere wegen onderzocht om een ​​spreiding van waarden te verkrijgen; er zijn minimaal drie verschillende prijzen vereist. Deze waarden worden vervolgens gemiddeld om een eerste waarde. Het is geen GFTW-praktijk om "in country-waarden" te gebruiken; het gebruik van deze waarde zou onder uitzonderingen vallen (zie hieronder).

 beginwaarde wordt vervolgens, indien van toepassing, verminderd door datering, steriliteit en conditie om tot de uiteindelijke waarde te komen.

Standaardisatie:

Terugkerende gedoneerde items worden geboekt tegen vastgestelde en goedgekeurde waarden en overgedragen naar soortgelijke donaties.

review:

Waarden worden periodiek herzien om er zeker van te zijn dat de waardes gebaseerd zijn op actuele informatie; belangrijke wijzigingen worden goedgekeurd door de commissie.

Uitzonderingen:

Eventuele uitzonderingen op dit proces worden beoordeeld en goedgekeurd door een panel van drie personen, waaronder de vice-president, de controleur en de magazijnbeheerder.

Indien het panel niet tot een consensus kan komen over een waarderingsvraagstuk, is een oordeel van een onafhankelijke accountant verkregen.

Donor Privacybeleid:

GFTW en al de bijbehorende plannen, processen, informatie en contracten moeten op een privé, vertrouwelijke manier worden behandeld. Dit programma en alle ideeën en aspecten die erop betrekking hebben, zijn het exclusieve eigendom van Gleaning For The World, Inc. De informatie zal in principe of inhoud niet worden gedeeld, verkocht of verhandeld. Alle rapporten, memoranda, notities of andere documenten blijven onderdeel van de vertrouwelijke administratie van het bedrijf.

formulieren:

GFTW 501 (c) (3) Certificering (PDF | 2.7 Mb)

GFTW 2017 federaal formulier 990 (PDF | 1.1 Mb)

Contact

7539 Stage Rd
Concord, VA, 24538

+434 (993) 3600

Zend ons een bericht

4 + 14 =

Gleaning For The World, Inc., is geregistreerd bij de Internal Revenue Service als een 501 (c) (3) non-profitorganisatie. Alle schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar onder deze status.