Finansiell information

 

Vi använder dina donationer till god användning.

Definition av gåvor in kind (GIK):

GFTW tar ofta emot gåvor av medicinsk utrustning, mat, kläder, personlig vård och andra förnödenheter från givare. Dessa donationer kallas ”gåvor in natura”. Dessa produkter registreras i donationen som donerad produkt (icke-kontanta bidrag).

Allmän policy:

Det är GFTW: s policy att värdera gåvor in natura-donationer baserat på kriterier som dejting, sterilitet och tillstånd. Vi accepterar inte extern värdering om det inte kan verifieras genom vår interna process; därför kan värdet på mottagande av dokument vara annorlunda än vad som är bokat i GFTW-inventeringen.

GFTW-värderingsprocess:

Donerade objekt undersöks på flera sätt för att få en spridning av värden; minst tre olika priser krävs. Dessa värden beräknas sedan i genomsnitt för att erhålla en inledande värde. Det är inte GFTW-praxis att använda "i landets värden;" användning av detta värde faller under undantag (se nedan).

Vårt ursprungligt värde reduceras sedan, om det är lämpligt, genom datering, sterilitet och tillstånd för att komma fram till det slutliga värdet.

Standardisering:

Återkommande donerade artiklar bokas till fastställda och godkända värden och överförs till donationer av samma slag.

recension:

Värden granskas regelbundet för att säkerställa att värderingar bygger på aktuell information; betydande förändringar godkänns av utskottet.

undantag:

Eventuella undantag från denna process granskas och överenskommas av en tre-personpanel inklusive vice ordförande, kontrollant och lagerchef.

Om panelen inte kan komma överens om en värderingsfråga har ett yttrande från en oberoende revisor erhållits.

Donatorens integritetspolicy:

GFTW och alla dess medföljande planer, processer, information och kontrakt ska hanteras på ett privat, konfidentiellt sätt. Detta program och alla idéer och aspekter som rör det är den enda egenskapen för Gleaning For The World, Inc. Informationen kommer inte att delas, säljas eller handlas i princip eller innehåll. Alla rapporter, memoranda, anteckningar eller andra dokument kommer att förbli en del av företagets konfidentiella register.

former:

GFTW 501 (c) (3) Certifiering (PDF | 2.7 Mb)

GFTW Federal Form 2017 990 (PDF | 1.1 Mb)

Kontakta oss

7539 Stage Rd
Concord, VA, 24538

(+ 434) 993-3600 XNUMX XNUMX

Skicka oss ett meddelande

1 + 11 =

Gleaning For The World, Inc., är registrerad hos Internal Revenue Service som en ideell organisation 501 (c) (3). Alla donationer är avdragsgilla enligt denna status.