วางแผนให้

ข้อมูลเพิ่มเติมกำลังจะมาเร็ว ๆ นี้ ขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ.

Gleaning สำหรับ The World, Inc. ได้รับการจดทะเบียนกับ Internal Revenue Service ในรูปแบบ 501 (c) (3) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร การบริจาคทั้งหมดนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ภายใต้สถานะนี้