คณะกรรมการ บริษัท

ผู้นำ

Jonathan Falwell, ประธานคณะกรรมการ

บาทหลวงอาวุโสโบสถ์แบ็พทิสต์โทมัสถนน

Jeane Smiley-Mason, ประธานาธิบดี

Gleaning สำหรับโลกใบนี้

Jason Schonfelderเหรัญญิกและเลขานุการ

ผู้บริหารบาทหลวงโบสถ์แบ็พทิสต์โทมัสถนน

สมาชิก

แมตต์วิลมิงตัน

ผบ. ของกระทรวง, โบสถ์แบบติสม์แห่ง Thomas Road

Rick Peterson

ประธาน API Genesis, LLC

แมตต์วอล์คเกอร์

ผบ. การตลาด, Thomas Road Worldwide

Mike Tilley

CMO ผู้นำทาง

ดั๊ก Randlett

ซีเนียร์รองบาทหลวงโบสถ์ถนนแบบติสม์โทมัส

Gleaning สำหรับ The World, Inc. ได้รับการจดทะเบียนกับ Internal Revenue Service ในรูปแบบ 501 (c) (3) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร การบริจาคทั้งหมดนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ภายใต้สถานะนี้