Ban điều hành

Cán bộ

Jonathan Falwell, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Mục sư cao cấp, Nhà thờ Baptist Thomas Road

Jeane Smiley-Mason, Chủ tịch

Gleaning Cho thế giới

Jason Schonfelder, Thủ quỹ & Thư ký

Mục sư điều hành, Thomas Road Baptist Church

Các thành viên

Matt Will nhân

Đạo diễn của Bộ, Nhà thờ Baptist Thomas Road

Rick Peterson

Chủ tịch, API Genesis, LLC

Matt Walker

Đạo diễn về Marketing, Thomas Road Toàn cầu

Mike Tilley

CMO, Dẫn đường

Doug Randlett

Mục sư phụ tá, Nhà thờ Baptist Thomas Road

Liên Hệ

Sân khấu 7539
Hợp chất, VA, 24538

(434) 993-3600

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

1 + 11 =

Gleaning For The World, Inc., được đăng ký với Dịch vụ doanh thu nội bộ dưới dạng tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3). Tất cả các đóng góp được khấu trừ thuế theo tình trạng này.