Ban điều hành

 

Cán bộ

Jonathan Falwell, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Mục sư cao cấp, Nhà thờ Baptist Thomas Road

Jeane Smiley-Mason, Chủ tịch

Gleaning For The World

Jason Schonfelder, Thủ quỹ & Thư ký

Mục sư điều hành, Thomas Road Baptist Church 

Các thành viên

Matt Will nhân

Đạo diễn của Bộ, Nhà thờ Baptist Thomas Road

Matt Walker

Đạo diễn về Marketing, Thomas Road Toàn cầu

Mike Tilley

CMO, Dẫn đường

Doug Randlett

Mục sư phụ tá, Nhà thờ Baptist Thomas Road

Liên hệ

Sân khấu 7539
Hợp chất, VA, 24538

(434) 993-3600

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

14 + 8 =

Gleaning For The World, Inc., được đăng ký với Sở Thuế vụ với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận theo mục 501 (c) (3). Tất cả các khoản đóng góp đều được khấu trừ thuế theo trạng thái này.